Intézményünk, a LEM-TRÉNER Oktatási Szolgáltató Kft. 70 órás, az NSZFH által minősített tanfolyamot szervez a VEKOP-8.5.4-17„A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” elnevezésű kiemelt projekt keretében az alábbiak szerint.

Képzések megnevezése: Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű képzés (E-000603/2014/D018)
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés (E-000603/2014/D019)
Képzés célja: A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A képzési célcsoport: A KMR-ben lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, 16. életévét betöltött 65 év alatti felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, illetve egyéb hazai, vagy európai uniós forrásból támogatott képzésben nem vesz részt.
A képzés időtartama: 70 tanóra
Képzés időpontjai: Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű képzés:
2018. december 18., 19., 2019. január 09., 11., 14., 16., 18.

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés:
tervezetten 2019. február – szervezése folyamatban.
A képzés ütemezése: Hétköznaponként a fenti napokon 16:00 órától 20:00 óráig
A képzés helyszíne: Faluház Sződ, 2134 Sződ, Dózsa György út 100.
A képzésbe kapcsolódás feltétele: 16. életévét betöltött, 65 év alatti felnőtt.
Képzési díj+vizsgadíj: A képzés költségeit a VEKOP-8.5.4-17 „A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” kiemelt projekt biztosítja így a képzés elvégzése a résztvevő számára térítésmentes.
Tervezett létszám: maximum 15 fő/csoport
Bővebb tájékoztatás: Juhász Sándor
Telefon: +36 70 371 5608
E-mail:juhaszsandor@lemtrener.hu

MINDEN RÉSZTVEVŐ, AKI A KÉPZÉS FELTÉTELEIT SIKERESEN TELJESÍTI, TABLETET KAP AJÁNDÉKBA!

(SIKERES TELJESÍTÉS FELTÉTELE: MINDKÉT KÉPZÉSI PROGRAM (IKER 1 ÉS AZ IKER 2) ELVÉGZÉSE. A HIÁNYZÁS NEM HALADHATJA MEG A 4 TANÍTÁSI ÓRÁT KÉPZÉSI PROGRAMONKÉNT, ILLETVE SIKERES ZÁRÓFELADAT ELVÉGZÉSE)

A képzésre az innen letölthető regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával lehet jelentkezni legkésőbb 2018. december 14-ig. A képzés elindítása megfelelő számú jelentkező esetén kerül lebonyolításra. A programok során megszerezhető kompetencialistát, valamint a program célcsoportjának részletes bemutatását az alábbiakban olvashatja.

A képzésbe való beiratkozás jelentkezési sorrendben történik!

   

A program során megszerezhető kompetenciák

Első lépések adigitális világba- IKER 1. szintű képzés

 • A résztvevők képesek a képzés soránhasznált eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető ismeretek alkalmazására
 • Képesek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid (pl. keresőprogramba beírandó) szövegszerkesztésére
 • Képesek egyszerű mentési műveletek elvégzésére.
 • Képesek tájékozódni, információt gyűjteni az interneten.
 • Képesek elektronikus levelezést bonyolítani annak egyszerű funkciói használatával
 • Képesek a képzés során használt eszközeik egyszerű biztonsági lépéseinek használatára.

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

 • A résztvevő képes a képzés során használt eszközei (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára
 • Képes egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szövegesüzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
 • Képes az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
 • Az interneten gyűjtött információk feldolgozása, azokat a résztvevő képes konkrét problémák megoldására felhasználni.
 • Elektronikus levelezés során csatolmányok használata. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes azokat egyszerű módon elhárítani.
 • Képes közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
 • A képzés során használt eszközeiket hanghívásra és szöveges üzenetküldésre tudja használni.

A pályázat célcsoportjának bemutatása

A támogatások kedvezményezettjei azok a Közép-magyarországi régióban lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező munkavállalási korú magánszemélyek, akik a projektben az „Első lépések a digitális világba” és/vagy az „Önállóanhasználom az informatikai eszközömet” című képzésekre jelentkeznek. Ők önrészvállalása nélkül vehetnek részt a képzése(ke)n , és a képzés(ek) sikeres elvégzéséhez összesen 70 000 Ft/fő támogatási összeget kaphatnak. A képzésre azon célcsoport tagok vonhatóak be, akik a szerződéskötés időpontjában nem állnak általános iskolával, középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben, továbbá a képzési tananyagot elsajátító, a szakképzési intézmények, szakképzési centrumok alkalmazásában álló pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek.