Kik vagyunk?
Elsősorban az egészségügy vagy a szociális szektor területén dolgozók képzésével, továbbképzésével, illetve ezen szakmacsoportok iránt érdeklődők képzésével foglalkozó oktató intézmény vagyunk.

 

Mi jellemez bennünket?
Az egészség megőrzéséért és annak visszaállításáért küzdünk szakemberként és oktatóként is egyaránt.

 

Melyek az erősségeink?
Kapcsolatrendszerünkben, a támogatási források ismeretében és a minőségi iránti elkötelezettségünkben bízva bővítjük képzési programjainkat, készülünk a támogatások elnyerésére és az elismert intézmények csoportját kívánjuk erősíteni az egészségügyi és szociális szektorban egyaránt.

 

Mit várnak el tőlünk munkaadóink?

 • Jogszabályi, szakmai és a résztvevői elvárásoknak való megfelelést
 • Naprakész, korszerű ismereteket mind a szakterületen, mind a felnőttképzésben
 • Hatékony, rugalmas szervezési, bonyolítói munkát
 • Résztvevői elégedettséget

 

Mit várnak el tőlünk munkatársaink?

 • Vezetői elkötelezettséget a minőség, az érték és a hatékonyság terén
 • A szakmai kapcsolatrendszer fenntartását, ápolását
 • Gazdasági stabilitást
 • A rugalmasság és a megújulás képességét
 • A magas színvonalú erőforrások biztosítását
 • Partneri együttműködést az oktatók részéről

 

Mit várnak el tőlünk oktatóink?

 • A magas szintű minőség iránti elvárást mind a vezetés, mind a résztvevők által
 • A képzési program megvalósíthatóságához szükséges erőforrások biztosítását
 • Pontos, egyértelmű tájékoztatást a teljes belső és külső kommunikációs hálózatban
 • Az adminisztrációs támogatást
 • A fejlesztésbe való bevonást

 

Mit várnak el tőlünk a képzésben résztvevők?

 • A legkorszerűbb ismeretek gyakorlat-orientált átadását a szektor sajátosságainak figyelembe vételével
 • Az igények és a kompetenciák komplex kezelését, versenyképességet a vállalkozói és a munkavállalói szektorban
 • Megfelelő képzési helyszín biztosítását

 

Miben akarunk tovább fejlődni?
Naprakész információra és kiváló csapatmunkára van szükségünk ahhoz, hogy a szakmai követelményeket mindenkor teljesíteni tudjuk és annak eredményét folyamatosan fejleszthessük.

 

Miben támogat minket a felnőttképzési minőségirányítási rendszer?

 • Támogatja a pontos adminisztrációt
 • Az ügyfélkövetelményeknek való megfelelést
 • A felnőttképzési szabályoknak való megfelelést
 • A képzésfejlesztés folyamatosságát